JÄRJESTÄJÄ / ORGANIZER 

Kalevala Koru Oy (”Kalevala Koru” tai ”järjestäjä”),
Hankasuontie 11
00390 Helsinki, FINLAND 

OSALLISTUMISOIKEUS

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt poislukien Kalevala Koru Oy:n oma henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat osallistumiseen vanhempien luvan.

KAMPANJA-AIKA

Kampanja-aika on 30.10.-30.11.2019

OSALLISTUMINEN 

Kilpailuun voi osallistua vastaamalla Kalevala Korun verkkosivuilla olevaan arvontaan jättämällä yhteystietonsa (nimi ja sähköpostiosoite).

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN 

Kaikista kilpailuun osallistuneista arvotaan 5 voittajaa. Palkintoina arvontaan:

  • 5 kpl Kalevala Korun verkkokaupan lahjakortteja, kukin lahjakortti on 100 € arvoinen.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Arvonnan voittajiin otetaan yhteyttä sähköpostitse arvonnan jälkeen. Jos voittaja ei vastaa 2 viikon sisällä, valitaan uusi voittaja.

Lahjakortit toimitetaan voittajille sähköpostitse heidän osoittamaan sähköpostiosoitteeseen.   

JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

Kalevala Koru vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kalevala Koru ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Kalevala Korulle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

MUUT EHDOT 

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Kalevala Korun niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Kalevala Koru pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailun sääntösivulla.

Kalevala Koru pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan.

Kalevala Koru ei kerää kilpailuun osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Kilpailun osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun arvonnan suorittamiseen ja voittajan yhteystietoja palkinnon toimittamiseen.

Uutiskirjeen tilaajarekisterin ehdot löytyvät alla olevasta tietosuojaselosteesta. 

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kalevala Koru Oy (jäljempänä ”Kalevala Koru”)
Y-tunnus: 0109579-3
Hankasuontie 11 A
00390 Helsinki

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Tietosuojavastaava
Aki Mattila
Tietohallintopäällikkö

Puhelin +358 (0) 207 611 311 (vaihde)
Sähköposti: gdpr[a]kalevalakoru.fi

Rekisterin nimi

Kalevala Korun asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö tallennetaan rekisteriin, jos hän on rekisteröitynyt Kalevala Korun kanta-asiakkaaksi, tai ostanut tuotteita Verkkosivuiltamme tai myymälästämme. Lisäksi rekisteri sisältää uutiskirjeen sivuiltamme tilanneet henkilöt.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteidemme ylläpitäminen sekä verkkokaupan tilausten käsittely, toimittaminen ja tilaushistorian arkistointi. Rekisterin tietoja käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan, tilastollisiin tarkoituksiin ja Sivuston kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös Kalevala Korun malliston kehittämiseen, asiakaskunnan profilointiin sekä kiinnostavamman markkinoinnin ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Ostohistoria

Tieto markkinointiluvasta

Syntymävuosi

Sukupuoli

Tietoa korumieltymyksistä

Toivelistan tuotteet

Tuotearvostelut

Tuotekohtaiset ilmoitukset

 

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, tekemät tilaukset verkkokaupassa ja ostot myymälässä. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voidaan tarvittaessa hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Tietojen luovutus

Kalevala Koru käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Kalevala Koru voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Kalevala Korun kanssa yhteistyösopimuksen tehneille toimijoille asiakastilausten toimittamista varten tai asiakasdatan käsittelyä varten. Kalevala Korun yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Kalevala Koru voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle yrityksille, jotka eivät toimi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. 

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastus-, korjaus, poisto- ja kielto-oikeus

Kanta-asiakkaallamme on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu. Tarkastuspyynnön kanta-asiakkaana voit tehdä kirjautumalla omille sivuillesi osoitteessa https://www.kalevalakoru.fi/heimo. Siellä olevilta välilehdiltä voi pyytää itsestään tallennettuja tietoja tai pyytää asiakastietojensa poistamista. Mikäli et ole kanta-asiakas, pyynnön voi tehdä kerran vuodessa, kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

 

Aki Mattila

Kalevala Koru Oy

Hankasuontie 11 A

00390 Helsinki

 

gdpr[a]kalevalakoru.fi

 

Vastaamme tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti, lähtökohtaisesti asiakastiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli osoitetiedoissa on ristiriitoja, pyritään henkilöllisyys varmentamaan muilla keinoilla.

 

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää meille pyynnön virheen korjaamiseksi.

 

Asiakas voi myös pyytää tietonsa poistettavaksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka viranomaisvalvonnan osalta on säilytysvelvollisuuden piirissä, kuten kirjanpito ja verotustiedot lahjoituksista tai palkinnoista.

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Kalevala Korun verkkokaupan asiakaspalveluun, p. 0207 611 230 (mpm/pvm, hinta määräytyy soittajan liittymäsopimuksen perusteella), kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse osoitteeseen gdpr[a]kalevalakoru.fi.

! Käytät vanhaa selainta jota sivustomme ei tue. Päivittämällä selaimesi varmistat sivuston toimivuuden ja turvallisuuden.