#oletvaloisa-kisan viralliset säännöt

1. Järjestäjä
Kalevala Koru Oy, Strömbergintie 4, 00380 Helsinki (Jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt poislukien Kalevala Koru Oy:n oma henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat osallistumiseen vanhempien luvan.

3. Kampanja-aika
Arvontaan voi osallistua 19.9-2.10.2016 välisenä aikana. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

4. Kuinka osallistua arvontaan

Kilpailuun voi osallistua jakamalla kuvan Instagramissa hashtagilla #oletvaloisa tai julkaisemalla kuvan kommenttina Facebook-julkaisun alle samalla hashtagilla. Kuvan tulee viestiä miten ystävä tuo valoa elämään ja miksi juuri hän on tärkeä. Instagram-profiilin tulee olla avoin, jotta kilpailuun voi osallistua. Jakamalla kuvan osallistuja vakuuttaa, että hän omistaa oikeudet lähettämäänsä kuvaan ja että hänellä on kuvassa esiintyvien henkilöiden lupa kuvan julkaisuun. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Kalevala Korulle oikeudet kuvan kaupalliseen käyttöön.    

5. Palkinnot
Kaikista kilpailuun lähetetyistä kuvista valitaan 1 paras kuva voittajaksi, joka voittaa 200 euron arvoisen Klikcard-hemmottelulahjakortin (http://www.hemmottelulahjakortti.fi/) käytettäväksi yhdessä ystävän kanssa. Lahjakortin voi hyödyntää kaikissa Klikcard-verkkosivuilla ilmoitetuissa paikoissa. Lahjakortti toimitetaan sähköpostitse. Olemme yhteydessä voittajaan Instagramin tai Facebookin kautta 3.10. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 17.10. mennessä, arvotaan uusi voittaja.

Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl Valoisa-korusettiä. Jokainen voittaja saa ystävänsä kanssa valita mitkä korut Valoisa-korusarjasta toivovat (riipus vai korvakorut). Yhden palkinnon arvo on enintään 198€. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Olemme yhteydessä voittajiin Instagramin tai Facebookin kautta 3.10. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 17.10. mennessä, arvotaan uusi voittaja.

6. Palkinnon luovutus/Julkisuus
Voittajat valitaan/arvotaan 3.10. jälkeen ja heihin otetaan yhteyttä viimeistään 3.10. mennessä Instagramin tai Facebookin kautta. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän omilla sivustoilla sekä sosiaalisessa mediassa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 2 viikon kuluessa valintahetkestä lukien, arvotaan uusi voittaja 17.10. 

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

8. Arpajaisvero / Vaihto
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

9. Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailun sääntösivulla.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Facebookin käyttöehtoja.

Kalevala Koru ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Voittajan yhteystietoja käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen.

Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistuja antaa tietonsa Kalevala Korun käyttöön, eikä Facebookille. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

! Käytät vanhaa selainta jota sivustomme ei tue. Päivittämällä selaimesi varmistat sivuston toimivuuden ja turvallisuuden.