Käyttöehdot

KALEVALA KORU OY:N INTERNETSIVUSTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT

EHTOJEN HYVÄKSYMINEN EDELLYTYKSENÄ KÄYTÖLLE

Nämä ovat Kalevala Koru Oy:n (jäljempänä ”Kalevala Koru”) Internetsivuston (jäljempänä ”Sivusto”) käyttöehdot. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin ehtoihin ennen Sivuston käyttämistä. Avaamalla ja käyttämällä tätä Sivustoa käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu näitä noudattamaan. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjän tule avata ja käyttää Sivustoa.

Hyväksymällä ja noudattamalla näitä käyttöehtoja, käyttäjä saa rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan tarkoita, eikä sitä voida tulkita käyttöoikeuden myöntämiseksi mihinkään Kalevala Korulle yksinoikeudella kuuluvaan immateriaalioikeuteen.

Kalevala Korulla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja sekä rajoittaa pääsyä Sivustolle.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

SIVUSTON SISÄLTÖ, OIKEUDET JA VASTUUT

Tämä Sivusto sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kalevala Koru ja sen val-mistamien tuotteiden nimet ovat Kalevala Koru Oy:n tavaramerkkejä. Kaikki Sivustoon ja Sivustolla esitettyyn aineistoon liittyvät tekijänoikeuden ja muut immateriaalioikeudet kuten rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, verkkotunnukset, liikesalaisuudet jne. kuuluvat Kalevala Korulla tai sen yhteistyötahoille.

Kaikenlainen Sivuston ja sen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tal-lentaminen on kielletty ilman Kalevala Korun etukäteistä kirjallista suostumusta näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus ottaa ja tallettaa Sivustolta otteita yksityistä, ei-kaupallista käyttöä varten. Sivustolla olevaa aineistoa siteerattaessa on aineiston lähde mainittava.

Kalevala Koru ei vastaa tältä Sivustolta mahdollisesti linkitetyistä kolmansien osapuolten sivustoista tai niiden käytöstä. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan tällaisten linkitettyjen sivustojen käyttöehtoihin ja noudattamaan niitä. Siirtymällä tällaisille linkitetyille sivustoille käyttäjä hyväksyy sen, että linkitetyt sivustot eivät ole Kalevala Korun vaikutuspiirissä ja vastuulla.

Kalevala Koru ei takaa sitä, että Sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi, mutta tekee parhaansa, että Sivusto olisi käytössä häiriöttä jatkuvasti. Kalevala Koru pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on mahdollisimman ajantasaista ja paikkansa pitävää. Kalevala Koru ei kuitenkaan anna mitään takuuta eikä vastaa Sivuston saatavuudesta, toimivuudesta, virheettömyydestä, oikeuksien loukkaamattomuudesta, luotettavuudesta tai sen sisällöstä, vaan Sivusto esitetään sellaisenaan sitoumuksetta.

Kalevala Koru ei ole vastuussa mistään mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, mihin vahingot perustuvat ja vaikka Kalevala Korulle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kalevala Korun vastuu rajoittuu joka tapauksessa pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Kalevala Korulla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Sivustolle tai lopettaa Sivuston ylläpito.


EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Sivustolla käytetään evästeitä ja ne ovat olennainen osa Sivuston toimivuutta. Jotta verkkosivustoa voidaan parantaa ja taata hyvä käyttökokemus, evästeet tallentavat tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa.

Käyttämällä Sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Selainvalmistaja antaa ohjelmistonsa ohjeissa yksityiskohtaisemmat tiedot siitä miten evästeet voi poistaa käytöstä. Evästeiden käytöstä poistaminen saattaa merkittävästi heikentää Sivuston toimivuutta ja käyttökokemusta.

Evästeiden käytöllä voimme tunnistaa ja laskea anonyymisti Sivuston käyttäjät ja kerätä tietoa siitä miten ja milloin Sivustoa käytetään. Evästeiden käytön tarkoitus on analysoida ja kehittää Sivustoa ja parantaa käyttäjän käyttökokemusta sekä hyödyntää niitä Sivuston tilastollisessa seurannassa.

Evästeet tai muut vastaavat tekniikat, kuten selaimen paikallinen tietovarasto, eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

 

Copyright © Kalevala Koru Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

! Käytät vanhaa selainta jota sivustomme ei tue. Päivittämällä selaimesi varmistat sivuston toimivuuden ja turvallisuuden.