Kalevala Koru siirtyy kierrätyskultaan

Uusi toimintamalli uudistaa alaa ja sen läpinäkyvyyttä

Pohjoismaiden suurin koruvalmistaja Kalevala Koru Oy siirtyy kultakoruvalmistuksessaan käyttämään vain kierrätettyä kultaraaka-ainetta. Kalevala Koru selvitti eettiseen kullanhankintaan liittyviä vaihtoehtoja kaksivuotisessa projektissaan, jonka lopputuloksena se päätyi kierrätyskullan käyttöön eettisesti ja ekologisesti kestävimpänä vaihtoehtona.
Kalevala Korun raaka-ainetoimittaja pystyy nyt varmentamaan, että kaikki sen Kalevala Korulle toimittama raaka-ainekulta on 100-prosenttisesti kierrätyskultaa.

Läpinäkyvyys sopii yrityksen eettisiin tavoitteisiin

Ympäristöystävällisyys ja eettiset toimintatavat kuuluvat Kalevala Korun perusarvoihin. Hankinnan eettisyyttä kehittäessään yritys loi keskeisille raaka-ainetoimittajilleen alan käytäntöjä uudistavan ja hankintaketjun läpinäkyvyyttä parantavan toimintamallin, johon toimittajat ovat kirjallisesti sitoutuneet. Siinä otetaan huomioon mm. lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset määräykset ja sopimukset, ihmisoikeudet ja työelämän perusoikeudet, materiaaliturvallisuus sekä korkeatasoinen liiketoimintaetiikka.
Kalevala Korun omat myymälät ovat jo vuosien ajan ottaneet maksuna vastaan myös vanhoja kultakoruja. Kultakorun ostaessaan voi maksutapana siis käyttää kultaa. Kalevala Koru hyvittää suomalaisilla leimoilla varustettuja kultaesineitä maksun yhteydessä karaattien ja painon mukaan. Kullan kierrätys tarjoaa mahdollisuuden antaa kestävälle materiaalille uusi muoto ja sisältö.

Kiinnostus kultaan on ikuista

Kulta on yksi harvoista metalleista, joka esiintyy luonnossa myös täysin puhtaassa muodossa. Kultakorun valmistus uudesta raaka-aineesta kuluttaa luonnonvaroja satoja kertoja enemmän kierrätetyn kullan käyttöön verraten.
Kalevala Korun kaikki korut valmistetaan omassa tehtaassa Suomessa, Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevan kosken kupeessa. Yritys pyrkii korujen valmistuksessa aina ympäristöystävällisyyteen paitsi säästämällä ja kierrättämällä raaka-aineita, myös pitämällä päästöt minimitasolla. Yritys on investoinut uusimpaan alan teknologiaan ja tuotekehitykseen, kuten nanoteknologiaan. Raaka-aineissa Kalevala Koru suosii suomalaista alkuperää olevia materiaaleja. Yrityksen korutuotannossa työskentelee noin 160 alan ammattilaista, kuten sepät, valurit, prässärit, vahantekijät, kivenistuttajat ja pintakäsittelijät.

Kalevala Koru Oy, Strömbergintie 4, 00380 Helsinki, puhelin 0207 611 311

© 2013 Kalevala Koru Oy. Sivustolla esitetyn suojatun aineiston käyttäminen ei ole sallittua ilman Kalevala Koru Oy:n suostumusta.